மணல் வெட்டுதல் அமைச்சரவை வெடிக்கும் பானை மற்றும் மணல் பிளாஸ்டர் பாகங்கள்

சீன புத்தாண்டு 2021

பிப்ரவரி 5 முதல் 18 வரை எங்களுக்கு நீண்ட விடுமுறை இருக்கும்.

இதற்கிடையில் நாங்கள் எந்த பொருட்களையும் வழங்க மாட்டோம், ஆனால் சரியான நேரத்தில் மின்னஞ்சலுக்கு பதிலளிக்க முடியும்

எங்கள் புதிய மற்றும் பழைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆரோக்கியமான. பீஸ் 2021 வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்


இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி -02-2021